Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir kuvvetten elektrik üretim hakkımız % 64 oldu

Kuvvet ve Saf Menşeler Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir kuvvetten elektrik üretim hakkının yüzde 64’e yükseldiğini belirterek, “Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir kuvvetten geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil, tertipli bir seyir halinde ilerlemesi oldu.” dedi.

Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Gücü Kongresi’nde, rüzgarda yap-işlet-devret modelinden rüzgar gücü teknolojisinin dahi yerli imkanlarla üretildiği tam entegre bir modele geçildiğini söyledi.

Yerli ve yenilenebilir kuvvet sahasında büyük girişimlere ve dev yatırımlara imza attıklarını lisana getiren Dönmez, “Daha çokça yerli, daha ziyade yenilenebilir mottosuyla mümbit Anadolu coğrafyasının rahmetini güce dönüştürdük. Ve hamd olsun bu yılın birinci 10 ayında yerli ve yenilenebilir güçten elektrik üretim hakkımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir güçten geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil nizamlı bir seyir halinde ilerlemesi oldu. Bu gelişmelerle birlikte Ulusal Kuvvet ve Maden Politikası’nda ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir asıllardan elde etme gayemizi yakaladık. Şimdiki amacımız bu nispeti daha da yukarılara çekmek.” diye konuştu.

Bakan Dönmez, gelecek üç yılda ekonomik büyümeyle birlikte kuvvet talebinde artış olacağına dikkati çekerek, “Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa’da beşinci sıradayız. Bugün yaklaşık yüzde 8’lerde olan bu nispeti birinci etapta yüzde 10’lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran ekimde yüzde 14,6, son 5 yıllık periyotta ise yaklaşık yüzde 70 arttı.” değerlendirmesinde bulundu.

– Şurası gücün yüzde 48’i yenilenebilirden

Şu an yekun heyeti gücün yüzde 48’inin yenilenebilir kuvvet asıllarından oluştuğunu tabir eden Dönmez, rüzgar santrallerinin yekun şurası güç içindeki hissesinin yüzde 8 olduğunu kaydetti.

Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız yekun 262 rüzgar santralinde yekun şurası gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirtti. Dönmez, şöyle devam etti:

“Rüzgar heyeti gücünde Avrupa’da 6. yerkürede 12. sıradayız. 2017-2027 devri için belirlediğimiz 10 bin megavat rüzgar güç santrali (RES) konseyi güç maksadımızın bin 500 megavatlık kısmını tamamladık. İnşallah buradaki gayemize devranında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002’de rüzgar asıllı şurası gücümüz yalnızca 19 megavattı. 2008’de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki periyot bu rakam daha da artacak. Son 17 yılda rüzgarda konseyi gücümüz neredeyse 400 kat arttı.”

– Yerli ekten faydalanan tesis sayısı arttı

Dönmez, 2014’te birinci sefer 15 RES’in faydalandığı yerli ek ilave fiyatı tatbikinden yararlanan tesis sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 91’e ulaştığını söyledi.

1 Ocak 2020’de yerli ek ilave hakkından faydalanmak üzere tüm santrallerden 203 müracaat aldıklarını tabir eden Dönmez, bu müracaatların 109’unun RES’lere ilişkin olduğuna dikkati çekti.

Bakan Dönmez, yerli aksam desteği pratiğiyle da rüzgar santrallerinde kullanılan kule, kanat ve jeneratörün en az yüzde 51’inin yerli üretimle karşılandığını vurguladı.

– RES ve GES’te yeni kapasite tahsisi

Gelecek periyotta uygulanacak 40-50 megavatlık mini Yenilenebilir Güç Menşe Yerleri (YEKA) RES ve güneş gücü santralleriyle (GES) yeni kapasite tasarruflarının tahsis edileceğini lisana getiren Dönmez, şunları kaydetti:

“İlk YEKA yarışını kazanan konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı dokümanlı ve yerli ek nispetlerine nazaran üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı kullanacağı fabrikanın heyetimi tamamlanmak üzere. Kısa müddette türbin üretimine geçmiş olacağız. Fabrikada yekun yerlilik nispeti taban yüzde 65 olacak formda rüzgar türbinleri üretilecek.”

Dönmez, kurulacak fabrikayla rüzgar sanayisi konusunda 10 yıl vadeli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceği merkezin de tamamlanarak devreye gireceğini söyledi.

Laf konusu fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulumunda ve işletilmesinde yekun 2 bin 250 kişilik istihdam sağlanacağını kaydeden Bakan Dönmez, “Fabrika suram ve işletilmesinde mavi ve beyaz yaka munfasıl farklı olmak üzere en az yüzde 90, Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80 yerli istihdam sağlanacak.” sözlerini kullandı.

Dönmez, bugün rüzgar kuvveti dalının 17 bin insana istihdam sağladığına değinerek, önümüzdeki 5 yılda kolda yüzde 85’lik büyüme öngörüldüğünü belirtti.

– Rüzgarda 50 bin megavatlık potansiyel

Sanayi, Ticaret, Güç, Saf Asıllar, Haber ve Teknoloji Encümeni Yöneticisi Mustafa Elitaş da Türkiye’de yekun kuvvet muhtaçlığının yüzde 10’unun rüzgar gücünden karşılandığı söyledi.

Elitaş, daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir kuvvet stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal üzere asılların güç portföyündeki hakkının artırılmasına yönelik uğraşların çevreci bir anlayış ve sürdürülebilirlik unsuru doğrultusunda ağırlaştırıldığını söz etti.

Yerküre nüfusunun 2040’a kadar 9,2 milyara ulaşacağını söz eden Elitaş, global kuvvet tüketiminin de laf konusu periyoda kadar yüzde 28 artacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Elitaş, “Türkiye’nin rüzgar haritasında yekun kapasitesi 50 bin megavat. Şu son 10 yılda gelinen noktada mevcut kapasitemiz yaklaşık 8 bin megavat. Bu önümüzdeki yıllarda artacaktır.” dedi.