Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır, neler sorulur? İmam nikahı şartları

Günümüzde mahsusen de muhafazakar kesimde evlenecek olan kimselerin resmi nikahtan evvel evliliklerini Allah (c.c)’un huzurunda taçlandırmak istedikleri imam nikahında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları sizler için derlemeye çalıştık. Diyaneti nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır? İmam nikahında sorulan sorular nelerdir? Diyaneti nikahın makbul olması için mahalline getirilmesi gereken kaideler…

Halk arasında daha çok ‘İmam nikahı’ tabiri olarak kullanılan diyaneti nikah, kimi koşulların yanına getirilmesi ile çiftlerin Allah (c.c.)’un huzurunda kıydığı nikah akitidir. Karşılıklı muahede ve kontrat ile yapılan nikah akiti yani evlilik, Peygamber Efendimiz (SAV)’in de biz Müslüman kimseler için münasebetli görüp haramdan kaçınmamız için bizlere yol gösterdiği sünnetlerden biridir. Sadece “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan öteki yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifine baktığımızda bile evliliğin gerek yerküre gerek de ahiretimizi kurtarmak için ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. Bu niyet ile birlikte görücü yordamı ya da öbür metotlarla tanışmış kimselerin, birbirlerine müsait gördükleri adaylarla ailelerinin isteğini alarak evlenmek çok kıymetlidir. Pekala İslama nazaran nikah akiti nasıl gerçekleştirilmelidir? Diyaneti nikah nedir? İmam nikahı kıyarken neler sorulur? İmam nikahının koşulları nelerdir? Resmi nikah öncesi diyaneti nikahın değeri nedir? Diyaneti nikah (imam nikahı) hakkında en çok sorulan sorular…

Muhafazakar ailelerin resmi nikahtan evvel yaptıkları imam nikahının beğenilen sayılabilmesi için dinimizce kimi kuralların bölgesine getirilmesi gerekir. Koşulların eksiksiz noktasına getirilmesi halinde nikahın sahih olacağı için diyaneti nikah kıyılmasını isteyen kimselerin bilmesi ve alanına getirmesi gereken hususlar şunlardır:

1- Evlenmek isteyen eş adaylarının ya da vekaletlerinin verdikleri bireylerin hazır olması.

2- Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah akitini gerçekleştirmesi için ”Kabul ettim” demesi lazımdır.

3- Maliki mezhebine nazaran nikahın bilinmeyen kalmaması yani duyurulması gerekir. 

4- Kız tarafının velisinin müsaadesi bulunmalıdır. (Hanefi mezhebi hariç sair mezheplere göre)

5- Ergenlik çağına girmiş, akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 bayan şahidin bulunması kuraldır. (Erkek şahit kesin olacak)

NİKAH DUASI NEDİR? DIYANETI NİKAH KIYILIRKEN NE SÖYLENİR? DIYANETI NİKAH DUASI  ARAPÇA OKUNUŞU

TÜRKÇE OKUNUŞU:

“Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.”

“Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte dimağa Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte dimağa Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve dimağa ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.”

“Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

İSLAMA NAZARAN EVLİLİK NASIL OLMALI? EŞ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Diyaneti inancımıza nazaran evlilik yapacak olan kız ve erkek tarafının eş seçiminde dikkat etmesi gereken kimi değerli hususlar vardır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen evlilikler, Allah (c.c) katında münâsib görülmüştür. Evlilik yolunda dikkat edilmesi gereken en değerli kurallar…

– Müslüman bir kızın/erkeğin eşi olacak olan kimse muhakkak Müslüman olmalıdır. Allah (c.c)’un (Evlenilmez) buyurduğu buyruğu inkar edilirse kafir olunur, dikkat etmek gerekir.

– Eş adaylarının her mevzuda birbirine denk olması değerli bir husustur. Taraflardan birinin Salih Müslüman olması, namaz kılması, içki ve kumar üzere haramlardan uzak durması tutarlı görülmektedir.

– Az ya da çok olmak üzere (isteğe bağlı) Mehir istemenin vacip olduğu bilinmektedir.

– Birbiriyle süt kardeş olan kimselerin evlilik yapması dinimizce elverişli görülmemektedir.

– Evlenecek kimselerdeki her iki tarafın aile isteği bulunmalıdır.

AİLE ISTEĞI OLMADAN KIYILAN BÂTIN NİKAH MAKBUL OLUR MU?

İslami evlilikte nikahın bilinmeyen ve kontrolsüz bir formda yapılması mütenasip görülmez. Nikah için kızın velisinin müsaadesi olması olmazsa olmaz kurallardandır. Ailenin, damat adayını ve ailesini araştırması gerekmektedir. Elde edilen sonuç itibari ile evlilik için onay alınır ya da alınması bu ailenin kararına bağlıdır. Şayet kız ya da erkek ailesini dinlemeyip tek başına karar alarak imam nikahı kıyacaksa bu türlü yapmak noktasına hoş bir lisan ile şayet nikah kıyılmazsa diyaneti manada eza olabileceği ya da münasebet her ne ise o anlatılmalıdır.

Hadis-i şerif: Gençler! Kimin maddi imkânı varsa acilen evlensin. Kim de maddi imkân bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Zira oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (Buhâri, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)

RESMİ NİKAHTAN EVVEL DIYANETI NİKAH KIYMAK SAHIH MU? NİŞANLIYKEN NİKAH KIYMAK…

Zinaya bulaşmamak ismine resmi nikahı beklemek istemeyen kimselerin öncesinde imam nikahı olarak da tabir edilen diyaneti nikahı kıyması netice itibari ile kimi düşünceleri beraberinde getirebilmektedir. Resmiyette hiçbir dokümanı olmayıp sadece imam nikahına güvenerek düğün tarihinde çok öncesinde imam nikahı kıydırmak, şahitlerle olsa bile tehlikeli bir durumdur. İmam nikahının kıyılması ile çiftlerin karı-koca sayılması halinde hatunun erkeği boşama salahiyeti yoktur.

NİKAH NASIL DÜŞER? DIYANETI NİKAHTA BOŞAMA…

Diyaneti nikahta yani imam nikahında boşamayı erkek yapabilir. Buradaki boşama resmi nikahtaki üzere gerçekleşmez. Erkeğin bayanı boşaması 3 bağ halinde ‘Boşadım’ demesi gerçekleşir. Makul aralıklarla ya da tek seferde 3 kere boşadım demek ile diyaneti nikah düşer.

BOZULAN NİKAH NASIL TAZELENİR? NİKAH TAZELEME KOŞULLARI

Bilinçsiz bir biçimde gerçekleşen boşanma sürecinde insanlar sorumlu değildir. Lakin bilinçli ve iradeli halde gerçekleştirilen boşanma nazı koşullarla tazelenebilir. Burada nikah için tekrardan mehir verilmesi gerekmez. 2 erkek şahidin bulunması gerekir. Her iki tarafında ‘kabul ettim’ beyanında bulunması lazımdır. Zarurî olmamakla bir arada isteğe nazaran Fatiha Vadesi okunabilir.