Bakan Selçuk: “Okullarımızdaki kısımlar arasında örtüşmeyi sağlayamazsak burada sahici bir iktisat -…

Bakan Selçuk: “Okullarımızdaki kısımlar arasında örtüşmeyi sağlayamazsak burada sahici bir iktisat – eğitim ilgisi kuramayız”

“Bizim davamız evlatlarımız, bu memleketin geleceği”

“Eğitim; hayat sahnesinin tamamını kapsaması, tümüne tesirde bulunması gereken bir süreç”

ANKARA – Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğer biz mesleksel eğitim münasebetiyle eğitim ve iktisat arasındaki bağlantıyı gerçekçi bir tabana oturtmazsak bizim bütün talebelerimizin üniversite mezunu olmak üzere bir hevesi doğabilir. Bu Türkiye için istihdam ve üretim siyasetlerinde önemli bir tıkanmaya sıkışmaya yol açabilir. Bölgelerimizdeki kollarla okullarımızdaki kısımlar arasındaki bu örtüşmeyi sağlayamazsak burada sahici bir ekonomi-eğitim bağı kuramayız. Bizim davamız evlat derdi, bu memleketin geleceği derdi” dedi.

Son 10 yılda 29 adet yararlı model ve patent laf konusu iken bu sene içerisinde 100’den çokça patent ve yararlı model bekliyoruz. Bunun alt yapısını kurmuş bulunuyoruz.

Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’na katıldı. Mesleksel eğitimin büyük değer taşıdığını tabir eden Bakan Ziya Selçuk, “Biz Türkiye’deki tüm bölümlerle, 53 dalın tamamıyla tek tek görüşüp, çalıştaylar yaptık. Kimi devir birkaç kere yöneticimizin riyasetinde tüm kolların topluca bir arada içtimaya davet etme imkanımız oldu. Bunun neticesinde eğitimin iktisat, demokrasi ile bağını çok daha güçlü bir yerde nasıl atabileceğimizi tartışma fırsatı bulduk. 2023 eğitim vizyonunda ortaya konulduğu üzere eğitim sınıflarda olup biten, mekteplerde yaşanagelen süreç değildir. Eğitim hayat sahnesinin tamamını kapsaması gereken hayat sahnesinin tümüne tesirde bulunması gereken bir süreç” dedi.

“Son 10 yılda 29 adet yararlı model ve patent laf konusu iken; bu sene içerisinde 100’den çokça patent ve yararlı model bekliyoruz”

Yapılan çalıştaylarla bölümlerin gereksinim profilinin oluşturulduğunu tabir eden Bakan Selçuk, “Sektörlerimizin muhtaçlıklarını gözden geçirirken ithalat tahlili üzere, dış ticaret açığı tahlili üzere, bölgelerimizdeki kesimlerin dağılımıyla tıpkı vilayetlerdeki meslek mekteplerimizin dağılımı arasında nasıl bir örtüşme olduğuna dair çözümlemeler üzere çok sayıda çalışma yapma fırsatımız oldu. Çalışmaların temel münasebeti doneye dayalı bir idare, ortaya koyma çabasıydı. Vilayetlerimizdeki bölümlerle okullarımızdaki kollar arasındaki bu örtüşmeyi sağlayamazsak burada sahici bir iktisat – eğitim münasebeti kuramayız. Bu bahiste epeyce düşük bir bağlantı kelam konusu. Bunu önümüzdeki bir iki yıl içinde rahatlıkla yükseltebiliriz. Son 10 yılda 29 adet yararlı model ve patent laf konusu iken bu sene içerisinde 100’den ziyade patent ve yararlı model bekliyoruz. Bunun alt yapısını kurmuş bulunuyoruz” diye konuştu.

“Bu Türkiye için istihdam ve üretim siyasetlerinde önemli bir tıkanmaya sıkışmaya yol açabilir”

Kişisel kola mesleksel eğitim açma imkanının verildiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Bir çok devlette sık sık örnek verilen memleketlerden biri Almanya’dır, Mesleksel eğitimde şahsi bölüm orantısı yüzde 84 orantısında, bizde yüzde 4 buçuklar seviyesinde. Bu alt yapı kurulmadan hususî kesimin buraya bir yönelim göstermesi beklenemez. Bunun yasal alt yapısının, donanımsal alt yapısının, muallim gereksinimi ve eğitim alt yapısının kurulması laf konusu olmadan kişisel kesimin bu cins teşebbüste bulunmasının önü açılmış olmuyor. Bunların tamamı hayata geçti. Askerlikle ilgili kolaylıklar getirildi. Şayet biz mesleksel eğitim binaenaleyh eğitim ve iktisat arasındaki ilgiyi gerçekçi bir yere oturtmazsak bizim bütün talebelerimizin üniversite mezunu olmak üzere bir hevesi doğabilir. Bu Türkiye için istihdam ve üretim siyasetlerinde önemli bir tıkanmaya sıkışmaya yol açabilir. Laf konusu duruma İngiltere örnek verilebilir. İngiltere’de mekteplilerin yarısı üniversiteye devam ediyor, yarısı etmiyor” tabirlerini kullandı.

Bu eğitim sisteminin topluluğun çeşitli katmanlarında çok farklı işlerin yapılabilmesine imkan sağladığını tabir eden Bakan Selçuk şahsi eğitim kurumlarının meselelerine ait çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu temenni ile olmaz, alt yapı kurmakla, dijital bir grup sistemleri hayata geçirmekle olur. Bu mevzuat alt yapısıyla ilgili kanun hazırlamakla olur. Muallim eğitimi ile olur. Bütün bu gayretlerimiz eğitim, demokrasi ve iktisadın bir sac ayağını oluşturmakla ilgili. Şahsi eğitim kurum ve kuruluşları bu kollar içinde son nokta hayati motor gücünde hüviyeti olan ve Türkiye’nin eğitim tedrisat standardını yükseltmekte çok gerçekçi amaçlarla numuneler ortaya oyan bir kesim. Devletin yapmış olduğu hizmetleri paylaşmak ve bu yükün altına bir nebzede olsa uğraşı olan bir bölüm bu dalın elbette bir çok kurs yayıncılık bölümü, hepsi birlikte bir hizmeti, enerjiyi ortaya koyuyorlar. Önünün açılması için bir ekip standartların ortaya konulması, uzun soluklu kıymetlendirilmesi şuanda yaşanan sorunlarının yaşanmaması için bunların asgariye indirilmesine ait neler yapılacağına dair bir ekip gayretlerin sergilenmesini içeriyor. Bu gayret öncelikle bize düşer. Şahsi eğitim kurumlarında yaşana problemlerle ilgili ne çeşit önlemler alınabilir. MEB olarak biz bir tahlil ortaya koyamayız. Bunu kesimle bir arada konuşarak danışarak yapabiliriz Önümüzdeki birkaç hafta içinde bizim bir teklifimiz olacak. Bir taslak sunacağız . Bu evrakın yalnızca bir taslak olduğunu mahsusen vurgulamak isterim. Birtakım hususlarda istediğimiz adımları atamamış olabiliriz, bunlar nihayetinde süreç içinde çözüp yolunu açabileceğimiz iş ve süreçler. Bu içtima vesilesi ile şahsi eğitimle ilgili hangi işler olursa olsun bunların mevcut meselelerini gözden geçirmek ve mevcut meselelerin geliştirmek konusunda büyük bir fırsata sahibiz. Bu meclis münhasıran uğraşsanız da bundan daha düzgünü olamaz. Bu meclis bizim için bir fırsattır. Yöneticimizle birlikte bir çok çözülemeyen sıkıntıyı masa başında çözdük. Çok kısa sürdü. Bu mevzudaki sevinci memnuniyeti iş kişilerinden defaten tabir edilmesi bizi şad ediyor. Bu yolun başı çok çok alacağımız yolar var. TOBB ile bir arada biz bu yolların hepsini alırız. Bizim davamız evlat derdi, bu memleketin geleceği derdi. Bununla ilgili her türlü çabası imkanlarımız çerçevesinde ele alınacağının bilinmesini isterim” diye konuştu.

“TOBB olarak yıllardır lisana getirdiğimiz, lakin bir türlü hayata geçiremediğimiz bir adımı attık”

TOBB ve Ulusal Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yıllardır çözülemeyen meselelerin kısa müddette tahlile kavuşturulduğunu söz eden TOBB Yöneticisi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğitim, geçmişin ya da bugünün sorunu değil, geleceğin sıkıntısıdır. Bugün eğitimde alacağınız bir karar, yalnızca bugünü değil, gelecek on yılları tesirler. Eğitim birebir devranda, bir insanın hayat akışını en çok etkileyen olgudur. Alınan birinci eğitimden, hayatı şekillendiren üniversiteye kadar, eğitim sisteminin içinde yoğurulur insan.Hatta, hayat uzunluğu öğrenme sayesinde, son nefesimize kadar eğitim devam eder. Bir insanın karakterinin oturmasında, hayata bakış açısının oluşmasında, birinci ve orta eğitimin ehemmiyeti elbet büyüktür. Bir binanın temeli nasıl değerliyse, bir insanın temelini de birinci ve orta eğitim oluşturur. Hasebiyle anaokulundan/kreşten başlayıp, üniversiteye kadar geçen vadede, evlatlarımızı güzel eğitimli, âlâ donanım sahibi yapmalıyız. İşte bu sebeple, birinci ve orta eğitim asla göz gerisi edilmemesi gereken bir alandır. İş yerküresi olarak, birinci ve orta eğitimin yanında, mesleksel eğitimi de çok önemsiyoruz. Sayın Bakanımızın liderliğinde, TOBB olarak yıllardır lisana getirdiğimiz, lakin bir türlü hayata geçiremediğimiz bir adımı attık” dedi.

“Özel eğitim kurumları; eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor”

İşte biz bu vizyonla kişisel eğitim kurumları olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Menşe: İHA